Reetablering af Lersøen

Afgangsopgave 2011


Afgangsprojektet tager udgangspunkt i Københavns vandkredsløb og de klimamæssige udfordringer som byen står over for i form af øgede nedbørsmængder fremover. Projektets mål er at diskutere byens udfordringer når det gælder vandmiljø og regnvandshåndtering og komme med et konkret løsningsforslag for et givent område i byen. Vandlandskabet skal ses som en del af byens vandsystem og et lokalt svar på en mere bæredygtig regnvandshåndtering. Området skal være med til at formidle byens vandkredsløb og vandet som ressource. Vandet gennemgår en naturlig
http://karltornfeldt.dk/files/gimgs/th-41_LER_VIS01.jpg
 

Mere regn i fremtiden


rensning på stedet ( phytoremediering / filtrering) og besøgende vil kunne følge rensningsprocessen i dens forskellige stadier. Rensningen vil i sidste ende medføre at vandet er så rent at det kan forsyne et friluftsbad med vand. Herfra fortsætter vandet ud i byens vandkredsløb via Ladegårdsåen til Søerne.
http://karltornfeldt.dk/files/gimgs/th-41_LER_VIS02.jpg
 

Sårbarhedskort for oversvømmelser i København

http://karltornfeldt.dk/files/gimgs/th-41_LER_KORT01.jpg
 

Lyngbyvej under vand i 2010

http://karltornfeldt.dk/files/gimgs/th-41_LER_VIS03.gif
 

Forurening af vandmiljøet

http://karltornfeldt.dk/files/gimgs/th-41_LER_VIS04.gif
 

Byens vandkredsløb

http://karltornfeldt.dk/files/gimgs/th-41_LER_KORT02.jpg
 

Oversigtskort

http://karltornfeldt.dk/files/gimgs/th-41_LER_KORT03.jpg
 

Den oprindelige Lersø

http://karltornfeldt.dk/files/gimgs/th-41_LER_KORT04.jpg
 

Før og nu

http://karltornfeldt.dk/files/gimgs/th-41_LER_VIS05.gif
 

Hældningsgrad, bebyggelse og veje

http://karltornfeldt.dk/files/gimgs/th-41_LER_ANIMATION.gif
 

Regnvandsstrømme

http://karltornfeldt.dk/files/gimgs/th-41_LER_KORT05.jpg
 

Site

http://karltornfeldt.dk/files/gimgs/th-41_LER_KORT06.jpg
 

Plan og snit

http://karltornfeldt.dk/files/gimgs/th-41_LER_PLAN01.jpg
 

Plan og snit bad

http://karltornfeldt.dk/files/gimgs/th-41_LER_PLAN02.jpg
 

Phytoremediering

http://karltornfeldt.dk/files/gimgs/th-41_LER_VIS06.gif
 

Model

http://karltornfeldt.dk/files/gimgs/th-41_LER_MODEL.jpg
 

Friluftsbad

http://karltornfeldt.dk/files/gimgs/th-41_LER_VIS07.jpg
 

Omklædning og sauna

http://karltornfeldt.dk/files/gimgs/th-41_LER_VIS08.jpg